μετατρέπουμε
την πείρα μας
σε δημιουργική εμπειρία

εκπαιδευτικό πρόγραμμα "ΔΡΑΜΑ"


1ο Στάδιο
 

Τα παιδιά σε ρόλο δημοσιογράφων που ασχολούνται με ιστορικές έρευνες «ταξιδεύουν» στο παρελθόν με τη βοήθεια μιας χρονομηχανής και παίρνουν συνέντευξη από διάφορα πρόσωπα:
Έναν κουρέα της αρχαίας Αθήνας, ένα φίλο του Περικλή, ένα γλύπτη της ομάδας του Φειδία. Μετά από κάθε ταξίδι καταγράφουν και συζητούν τις πληροφορίες που συγκέντρωσαν.

Χρησιμοποιούνται επίσης τεχνικές όπως: παγωμένη εικόνα(οι μαθητές παριστάνουν τους γλύπτες που εργάζονται στην Ακρόπολη), ανίχνευση σκέψης(λέει ο καθένας τη σκέψη του ως γλύπτη τη συγκεκριμένη στιγμή), διάδρομος συνείδησης.

συζήτηση

ετοιμασία χρονομηχανής

συνέντευξη

παγωμένη εικόνα

ανίχνευση σκέψης

διάδρομος συνείδησης

διάδρομος συνείδησης

2ο Στάδιο
 

Στη συνέχεια οι μαθητές-δημοσιογράφοι παίρνουν ένα γράμμα από τη Σιμόνα Σκαρλάτι, κάτοικο Ρώμης, απόγονο του Τζιοβάνι Μπατίστα Λουζιέρι, η οποία τους ζητά να ερευνήσουν την υπόθεση της αρπαγής των μαρμάρων του Παρθενώνα και το ρόλο του προγόνου της.
 Έτσι ξεκινά το 2ο μέρος των ταξιδιών τους(1800-1820) όπου και παίρνουν συνέντευξη από:
Τον Τζιοβάνι Μπατίστα Λουζιέρι, το λόρδο Έλγιν και τη λαίδη Μαίρη Νίσμπετ.

Χρησιμοποιείται πάλι η τεχνική της παγωμένης εικόνας(οι μαθητές σε ρόλο Ελλήνων εργατών που μεταφέρουν τα κλεμμένα μάρμαρα της Ακρόπολης) και της ανίχνευσης σκέψης.
 

3ο Στάδιο
 

Καταγράφονται και συζητιούνται οι πληροφορίες και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί.

Η δασκάλα σε ρόλο αρχισυντάκτριας τους διαβάζει αποσπάσματα από τη συνέντευξη του Τόμας Μπρους, απόγονου του λόρδου Έλγιν και τα σχολιάζουν.

καταγραφή πληροφοριών

εργασία υποομάδος

εργασία υποομάδος

εργασία υποομάδος

εργασία υποομάδος

εργασία υποομάδος
 

4ο Στάδιο
 
Αναζητούν στο διαδίκτυο συμπληρωματικά στοιχεία.

έρευνα

έρευνα
         

5ο Στάδιο
 
Οι μαθητές-δημοσιογράφοι συντάσσουν την απάντησή τους στο γράμμα της Σιμόνας Σκαρλάτι.

αναστοχασμός