...εγγύηση για το παρόν προετοιμασία για το μέλλον!το σχολείο μας

Το σχολείο μας είναι πολυδύναμο με άριστες εγκαταστάσεις αιθουσών διδασκαλίας και αθλητικών δραστηριοτήτων. Συμβαδίζουμε με την εποχή μας, παρακολουθούμε τις εξελίξεις, εξελισσόμαστε και την ξεπερνάμε!

το χθες...

Ξεκινήσαμε πριν από 35 χρόνια κάνοντας πράξη το όραμά μας για καλύτερη ποιότητα στην εκπαίδευση.

Από το 1981 στεγαζόμαστε στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας στα Καρδαμίτσια
.
το σήμερα...

Διαμορφώνουμε το πρόγραμμά μας σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες και μεθόδους.
το αύριο...

Στοχεύουμε στην πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών και δημιουργούμε τις ιδανικότερες προϋποθέσεις και τα θεμέλια για επιτυχημένη πορεία στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης.


κάντε κλικ στο βέλος για να δείτε
το φωτογραφικό αρχείο του χθες!

κάντε κλικ στο βέλος για να δείτε
το φωτογραφικό αρχείο του σήμερα!
το φωτογραφικό αρχείο του αύριο ευχόμαστε να το φτιάξουμε με όλους εσάς!