Υλικά Α' Tάξης


 • 5 τετράδια μικρού μεγέθους με σκληρό εξώφυλλο (50 ή 60 φύλλων)
 • 2 τετράδια μεγάλου μεγέθους δίγραμμα (30 φύλλων)
 • 2 ιχνογραφίες μικρού μεγέθους
 • 2 μολύβια μαύρα Νο 2 Φάμπερ
 • 1 μολύβι από τη μία πλευρά μπλε και από την άλλη κόκκινο
 • 1 σβηστήρα
 • 1 κουτί χρωματιστά μολύβια (μπογιές)
 • 1 κόκκινο στιλό (όχι μαρκαδοράκι)
 • 1 κόλλα UHU μεσαίου μεγέθους (ρευστή)

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα μολύβια να είναι ξυσμένα από το σπίτι.

ΤΗΝ 1Η ΜΕΡΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ:
Τη σχολική τσάντα με την κασετίνα (μολύβια, σβηστήρα, μολύβι κόκκινο και μπλε, ξυλομπογιές) και όλα τα τετράδια!

*Οι μαθητές-μαθήτριες να φορούν καθημερινά τα ρούχα του Σχολείου, στα οποία να είναι σημειωμένα τα στοιχεία τους!

ΠΡΟΣΟΧΗ!

 1. Μη βάζετε στην κασετίνα αντικείμενα που δε ζητά το σχολείο (ψαλίδι, μαγνήτες ή οτιδήποτε άλλο!
 2. Την ξύστρα θα την έχετε μόνο στο σπίτι και θα τη χρησιμοποιείτε μαζί με το παιδί για να είναι έτοιμα (ξυσμένα) τα μολύβια για την επόμενη μέρα!
 3. Επιλέγετε σχολικά αντικείμενα απλά και χρηστικά και όχι κάτι που θα αποσπά την προσοχή του παιδιού αντί να το διευκολύνει!Καθημερινά να έχει μαζί του 1 πακέτο χαρτομάντιλα!

ΤΗΝ 1Η ΜΕΡΑ ΝΑ ΕΧΕΙ  ΜΑΖΙ ΤΟΥ:
Τη σχολική τσάντα με την κασετίνα (μολύβια, σβηστήρα, μολύβι κόκκινο και μπλε, ξυλομπογιές) και όλα τα τετράδια!

* Να φορά καθημερινά τα ρούχα του Σχολείου, στα οποία να είναι σημειωμένα τα στοιχεία του(της)!