Υλικά Β' Τάξης


  • 6 τετράδια μικρού μεγέθους με σκληρό εξώφυλλο (50 ή 60 φύλλων)
  • 2 ιχνογραφίες μικρού μεγέθους
  • 2 μολύβια μαύρα Νο 2 Φάμπερ και σβηστήρα
  • 1 κουτί χρωματιστά μολύβια (μπογιές)
  • 1 κόκκινο στιλό (όχι μαρκαδοράκι)
  • 1 κόλλα UHU μεσαίου μεγέθους (ρευστή)
  • 1 χάρακας

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα μολύβια να είναι ξυσμένα από το σπίτι.

ΒΙΛΒΙΑ

Βιβλία Γλώσσας (όχι Εργασιών)
Μαθηματικών (και των Εργασιών)
Μελέτης (όχι  Εργασιών)

ΑΓΓΛΙΚΑ

  • The cat is back - One year course , Burlington (student’s book, workbook)
  • 2 τετράδια μικρού μεγέθους με σκληρό εξώφυλλο
  • 1 τετράδιο μεσαίου μεγέθους δίγραμμο

ΤΗΝ 1Η ΜΕΡΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ:
Τη σχολική τσάντα με την κασετίνα (μολύβι, σβήστρα, στιλό, ξυλομπογιές) και όλα τα τετράδια!

*Οι μαθητές-μαθήτριες να φορούν καθημερινά τα ρούχα του Σχολείου, στα οποία να είναι σημειωμένα τα στοιχεία τους!