Υλικά Δ' Τάξης


Α) ΒΙΒΛΙΑ:

 1. «Ιστορίες που τις είπε ο πόλεμος» - Μαρία Αγγελίδου (εκδ. Μεταίχμιο)
 2. "Η ζωγραφιά της Χριστίνας" -Ε. Τριβιζά (εκδ. Ψυχογιός)
 3. Βιβλίο Γλώσσας (όλα τα τεύχη- όχι τα Εργασιών)
 4. Βιβλίο Μελέτης (όχι το Εργασιών)
 5. Βιβλίο Θρησκευτικών (όχι το Εργασιών)
 6. Ιστορίας μόνο το Εργασιών
 7. Μαθηματικά με φαντασία και κριτική σκέψη (εκδόσεις Μ. Σιδέρη)

Β) ΤΕΤΡΑΔΙΑ:

 • 5 των 50 φύλλων
 • 1 Εκθέσεων
 • 2 των 80 φύλλων
 • 2 των 30 φύλλων
 • 2 μπλοκ σημειώσεων (μεσαίου μεγέθους)
 • 1 ευρετήριο

Γ) 3 ντοσιέ των 50 φύλλων

Δ) 1 ΣΕΤ ΧΑΡΑΚΕΣ (θα είναι πάντα μέσα στην τσάντα!)

Την 1η μέρα να έχουν μαζί τους:

 1. Τη σχολική τσάντα με τα απαραίτητα εξαρτήματα (κασετίνα με μολύβια-όχι μηχανικά, στιλό, σβηστήρα)
 2. το σετ με τους χάρακες
 3. 1 τετράδιο 80 φύλλων
 4. 2 τετράδια 50 φύλλων
 5. 1 τετράδιο 30 φύλλων
 6. το μπλοκ σημειώσεων (μεσαίου μεγέθους)

*Οι μαθητές-μαθήτριες να φορούν καθημερινά τα ρούχα του Σχολείου, στα οποία να είναι σημειωμένα τα στοιχεία τους!