Υλικά Ε' Τάξης


1. Γλώσσα

Α) Τα τεύχη της Γλώσσας και τα Τετράδια Εργασιών

Β) «Εμένα με νοιάζει» (Γ. Γρηγοριάδου-Σουρέλη, εκδόσεις Πατάκη)

2. Γραμματική

Γραμματική Ε’ και ΣΤ’ (βιβλίο Υπουργείου)

3. Φυσική

Βιβλίο του μαθητή και το Τετράδιο Εργασιών

4. Ιστορία

Βιβλίο του μαθητή και το Τετράδιο Εργασιών

5. Γεωγραφία

Βιβλίο του Υπουργείου

Άτλαντας της Ελλάδας (Σιόλα-Αλεξίου)

6. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

Βιβλίο του Υπουργείου

7. Μαθηματικά

Βιβλίο του Υπουργείου και τα Τετράδια Εργασιών

8. Βιβλίο Θρησκευτικών

2 τετράδια Α4
4 τετράδια των 50 φύλλων
1 τετράδιο Εκθέσεων
1 σετ Τριγωνομετρίας
1 φάκελος Α4
1 display book
1 μεσαίο μπλοκ
Την 1η μέρα να έχουν μαζί τους:
Τη σχολική τσάντα με τα απαραίτητα εξαρτήματα (κασετίνα με μολύβια-όχι μηχανικά, στιλό, σβήστρα)
Το 1ο τεύχος της Γλώσσας
«Εμένα με νοιάζει»
Τα τετράδια Α4
Τον φάκελο Α4
Το display book