Υλικά ΣΤ' Τάξης


 1. Γλώσσα

Τα τεύχη του Υπουργείου και τα Τετράδια Εργασιών

 1. Γραμματική

Γραμματική Ε’ και ΣΤ’ (βιβλίο Υπουργείου)

 1. Φυσική

Βιβλίο μαθητή και Τετράδιο Εργασιών

 1. Ιστορία

Βιβλίο μαθητή και Τετράδιο Εργασιών

 1. Γεωγραφία

Βιβλίο του Υπουργείου

Άτλαντας Ευρώπης και Ηπείρων (Σιόλα-Αλεξίου)

 1. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

Βιβλίο του Υπουργείου

 1. Μαθηματικά

Βιβλίο του Υπουργείου και Τετράδια Εργασιών

 1. Θρησκευτικά

Βιβλίο του Υπουργείου

 1. «Ο Γεροστάθης» (Λ.Μελά, εκδόσεις Παπαδημητρίου)
 2. «Το μυστικό των Φιλικών» (Ν. Τζώρτζογλου, εκδόσεις Ψυχογιός)
 3. «Το αθάνατο ‘21» (εκδόσεις Στρατίκη)

*Οι μαθητές-μαθήτριες να φορούν καθημερινά τα ρούχα του Σχολείου, στα οποία να είναι σημειωμένα τα στοιχεία τους!